Obchodné podmienky

Platné od 1.1.2019

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR. Pozorne si prečítajte obchodné podmienky pred nákupom na tejto stránke.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.polin.sk je:

Ing. Paulína Oboňová- POLIN
Sídlo:
Družstevná 376/20
97211 Lazany
IČO: 51143747
DIČ: 1074413615
Nie som platca DPH.

Zapísaná v živnostenskom registri OU-PD-OZP-2017/022369-2, číslo živnostenského registra 340-40619.

Na internetovom obchode www.polin.sk nájdete ručne maľovanú  kameninu ( hrnčeky, šálky, misky, čajníky) a ručne maľované odznaky, zrkadielka a otvárače na fľaše.  Každý jeden kus je originál. Ku každému produktu je pripojený návod na údržbu v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Návod na údržbu:

 • farba je fixovaná pri vysokej teplote, následne je vodeodolná
 • neodporúča sa umývačka riadu a umývanie agresívnymi čistiacimi prostriedkami a drôtenkou
 • umývať vychladnutý hrnček hladkou stranou hubkou
 • chrániť pred predmetmi s ostrými hranami a pred poškriabaním
 • nemáčať dlho v horúcej vode, umývať vlažnou vodou a nechať voľne vyschnúť, neutierať utierkou
 • keď je hrnček zohriaty z horúceho nápoja, prosím nechytať maľbu na hrnčeku
 • staraj sa o svoj hrnček šetrne, aby ti vydržal čo najdlhšie

 

Objednávka

Tovar uverejnený na mojej stránke si môžete objednať on-line priamo na našom internetovom obchode, alebo formou e-mailu na adrese: ahoj@polin.sk, prípadne telefonicky na čísle +421908 271 487. V prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť presný názov výrobku, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom. Okrem toho špecifikujte aj želaný spôsob dopravy a platby.

V prípade nejasností ma kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo na telefónnom čísle +421908 271 487, na ktorom Vám rada odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

Povinnosti predávajúceho

Mojim zákazníkom sa zaväzujem dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Všetok tovar, ktorý predávam na mojom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Zároveň však nezodpovedám za:

 • poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.

Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziaťskontrolovať jeho stava v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovarkúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ceny a platobné podmienky

Ceny uvedené na internetovom obchode www.polin.sk sú platné v čase objednania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Cena uvedená na e-shope je konečná, nie sme platcami DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Dodacie podmienky

Po prijatí vašej objednávky vám príde potvrdzujúci email o tom, že vaša objednávka bola prijatá. V prípade, že tento email vám neprišiel, prosím skontrolujte, či ste zadali správnu emailovú adresu, skontroluje si priečinok SPAM alebo ma kontaktujte.

Prijaté objednávky budú vybavené do 3 pracovných dní. Pri platbe na dobierku budú automaticky aj odoslané na vami uvedenú adresu, v prípade prevodu vám budú zaslané podklady k platbe na váš email.  Po prijatí potvrdenia o úhrade alebo po pripísaní peňažných prostriedkov na  bankový účet je objednávka odoslaná najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Prijaté objednávky na tovar, ktorý momentálne nie je na sklade, budú vybavené do 2 týždňov od zadania objednávky.

Prijaté objednávky na tovar vyrobený na želanie (vlastný motív, špecifický nápis) vybavujem do 2 týždňov. Po namaľovaní posielam fotografiu namaľovaného produktu na schválenie. Pri platbe na dobierku je tovar automaticky odoslaný na vami uvedenú adresu. V prípade úhrady vopred je odoslaný po pripísaní na náš účet nasledujúci pracovný deň.

Uvedené neplatí v prípade, že bola vopred ohlásená dovolenka alebo iný dôvod pre nevybavenie objednávok. V takomto prípade bude zároveň oznámený dátum, kedy budú všetky prijaté objednávky vybavené.

V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru (uvedené v objednávke) nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budem Vás kontaktovať telefonicky alebo mailom s návrhom riešenia.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

Poštovné Slovenská Republika

Objednávky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík na poštu. Cena prepravy je podľa váhy balíka. Je možnosť priplatiť si aj označenie krehké.

Osobný odber tovaru je možný na nasledovnej adrese:

Družstevná 376/20, 972 11 Lazany, ulice vedľa kostola v strede dediny

Výška poštovného závisí od zvoleného spôsobu platby a taktiež od výšky objednávky:

Spôsob platby Slovenská pošta Označenie krehké
platba vopred na účet 2,80 € 2 €
platba na dobierku 3,80 € 2 €
nad 100 € ZDARMA ZDARMA

 

Zľavové kupóny

Predávajúci môže svojim zákazníkom poskytnúť zľavové kupóny na nákup tovaru na stránke www polin.sk. Tieto kupóny majú formu percentuálnej zľavy alebo absolútnej hodnoty.

Takto poskytnutá zľava sa nevzťahuje na náklady spojené s doručením tovaru (poštovné) a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami (tovar v akcii, výpredaje, vernostné zľavy).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z.. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou týchto Obchodných podmienok). Formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu: ahoj@polin.sk alebo poštou na adresu: Paulína Oboňová, Družstevná 376/20, 972 11 Lazany

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť poškodený ani používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, teda kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na moju adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu  spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Reklamácia tovaru

Každý výrobok má v balení priložený návod na údržbu, ktorý obsahuje podrobný popis ako sa o tovar starať. Je to ručná maľba, ktorá si vyžaduje väčšiu starostlivosť.

Návod na údržbu:

 • farba je fixovaná pri vysokej teplote, následne je vodeodolná
 • neodporúča sa umývačka riadu a umývanie agresívnymi čistiacimi prostriedkami a drôtenkou
 • umývať vychladnutý hrnček hladkou stranou hubkou
 • chrániť pred predmetmi s ostrými hranami a pred poškriabaním
 • nemáčať dlho v horúcej vode, umývať vlažnou vodou a nechať voľne vyschnúť, neutierať utierkou
 • keď je hrnček zohriaty z horúceho nápoja, prosím nechytať maľbu na hrnčeku
 • staraj sa o svoj hrnček šetrne, aby ti vydržal čo najdlhšie

Reklamovať tovar je možné v prípade, že dodaný tovar nezodpovedá tovaru objednanému. Predávajúci je povinný tento konflikt odstrániť a to výmenou tovaru alebo poskytnutím zľavy na chybne dodaný tovar. Toto neplatí v prípade, že tento konflikt bol pred kúpou známy a kupujúci bol o ňom vopred informovaný a súhlasil s ním.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu www.polin.sk pričom náklady spojené s doručením tovaru hradí kupujúci.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu reklamácie, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Ak je zásielka označená náplekou „KREHKĚ“ je potrebné si ju rozbaliť priamo na pošte a hneď vyreklamovať poškodenie tovaru prepravou na danej pobočke pošty.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na ahoj@polin.sk.